CV Martin Schrewelius

Under de senaste 12 åren har Martin fokuserat på Oracle databaser och har införskaffat sig djup kunskap inom områdena administration, drift, utveckling, datamodellering, arkitektur och prestandaoptimering. Martin har jobbat både med OLTP and Datawarehouse-databaser på Windows, Linux och UNIX plattform.

Några av Martins styrkor är en stor förståelse inte bara för Oracle databaser utan också för komponenterna runt omkring såsom lagring, nätverk, maskinhårdvara och applikationer. Genom att Martin har jobbat i olika roller och i olika typer av verksamhet både i Sverige och internationellt så har han också en gedigen förståelse för verksamhetsrelaterade problem.

Anställningar

 • 2009 – Ingenjörsbyn, Seniorkonsult och partner
 • 2007 – 2009 Orpiri Consulting
 • 2006 – 2007 Tele2 Sverige AB
 • 2002 – 2006 Tele2 Billing GmbH
 • 1999 – 2002 Ab1 Consulting AB
 • 1997 – 1999 Guide Datakonsult

Utbildning

 • Systemvetenskaplig Linje, University of Växjö

Certifieringar

 • ITIL Certifierad

Branscherfarenhet

 • Telekom
 • Logistik/Transport
 • Offentlig sektor
 • Försäkringsbranschen
 • Tillverkningsindustri.
 • Mjukvaruutveckling

Kunskapsområden och roller

 • Databasadministration och drift
 • Hög tillgänglighet (Oracle RAC och DataGuard)
 • Prestandaoptimering.
 • Systemutveckling
 • Systemintegration
 • Databas migrering
 • Faktureringssystem.
 • Infrastruktur.

Projektmetodik

 • RUP
 • Scrum

Programmeringsspråk

 • Java
 • C#
 • PL/SQL och SQL

Databaser och serverteknologier

 • Oracle RDBMS Version 7 – 11g inkl. RAC och DataGuard.
 • Oracle Enterprise Manager Grid Control 10g
 • Veritas Netbackup och Legato.
 • BEA Weblogic och Tuxedo.
 • Microsoft IIS.
 • Apache Tomcat.
 • Singl.eView Billing system.

Utvecklingsverktyg

 • Microsoft Visual Studio
 • CVS
 • Microsoft Team Foundation Server
 • Quest Qdesigner
 • ErWin
 • Oracle Jdeveloper och SQLDeveloper

Operativsystem

 • Windows
 • Linux
 • HP-UX
 • Sun Solaris
 • IBM AIX

Språk

 • Svenska, modersmål
 • Obehindrad engelska i tal och skrift
 • Obehindrad tyska i tal och skrift

Projekturval

Tidsperiod Projects
08 – 09 DHL– Proaktiva tjänster för att optimera drift miljön av ett tre-noders Oracle 10g RAC kluster.Problemlösning samt framtagande och implementation av aktiviteter för att förbättra driftmiljön av ett lagerhanteringssystem. Prestanda optimering och utökad övervakning. Framtagande av kundspecifik övervakning för integration med befintligt övervakningsverktyg.
08 – 09 If – Utvecklingsprojekt för implementation av funktionalitet för återförsäkingsverksamhet i befintligt system. Framtagande av migrerings strategi och implementation. Framtagande av arkiveringsstrategi. Utveckling i C# och pl/sql
07 – 08 Tailormade – Utvecklingsprojekt, system genomlysning samt teknisk förstudie.Framtagande av specifikation av driftmiljö för ett billingsystem åt en stor fransk telekomoperatör. Kapacitetsplanering, infrastruktur, backup- och restore policies och framtagande av lämpliga kpi:er för att kunna följa upp SLA:er.Utveckling av nästa version av ett Billing system för Telekom. Kodning i C# och pl/sql. Uppsättning och testning av uppgradering av databas till Oracle 10g. Migrering av databas plattform från Windows till Linux.Teknisk genomlysning av datawarehouse lösning med avseende på skalbarhet och arkitektur.
06 – 07 Tele2 Sverige– Ansvarig för DBA och Technical Architecture-gruppen i Europa. Teknisk ledning och framtagande av strategier för dba och arkitektur-relaterade frågor. Standardisering av övervakning av Oracle databaser med hjälp av Oracle Enterprise Manager Grid Control.Performance manager med ansvar för prestandaoptimering av Tele2:s affärskritiska system. Lösning av prestandaproblem genom djupgående analys av databaser och infrastrukturrelaterade frågor.
02 – 06 Tele2 Billing GmbH,Tyskland– Ansvarig för databasverksamheten för Tele2:s europeiska verksamhet.Ansvarig för dba verksamheten i ett nytt billing center i Düsseldorf och senare vid etablering av ett nytt billing center i Riga, Lettland. Drift och administration av ett 50 tal Oracle version 7 – 10g databaser på Linux-, UNIX- och Windows plattform. Optimering och felsökning av Oracle databaser inkl. Oracle Dataguard och RAC miljöer. Framtagning av policys, riktlinjer och drift procedurer.
01 – 02 4T-Solutions –Utvecklingprojekt, implementation av Billingsystem för telekom operatör i Europa.Ansvarig för uppgradering i samband med en stor release uppgradering. Framtagande av strategi och skript för uppgradering. Ansvarig för prestanda tester och migrering på plats hos kund i Frankrike.Problemlösning och optimering av driftsmiljö. Förbättring av övervakning och Oracle utbildning av personal.Miljön var baserad på Oracle 8 och 8I på Windows.
2000 .COM Projekt – Ansvarig för design, implementation och drift av Oracle databaser i flertalet .com projekt. Integration med IFS affärssystem, uppsättning av databaser i Sun Solaris miljö. Oracle versioner Oracle 8 och 8I.
00 – 01 AGA Gas AB –Migeringsprojekt av IBM Tivoli miljö.Migrering av IBM Tivoli miljö från Windows till IBM AIX. Installation och konfiguration av Oracle 8I databaser. Migrering av data från existerande miljöer, prestanda optimering, backup konfiguration och övervakning.
1999 4T Solutions –Uppgraderingsprojekt.Framtagande av uppgraderingsskript. Prestanda testning av nya releaser. Uppgradering av flertalet installationer på plats i flertalet länder i Europa. Oracle 8 på Windows.Lösning av prestanda- och driftmiljö problem på plats hos kunder i flertalet Europeiska länder.
1999 AGA Gas AB – Implementation av Oracle databaser för IBM Tivoli baserad lösning på Windows plattform.
98 Volvo, Köln –Implementation av datawarehouselösning.Utveckling av Oracle 7-baserad datawarehouselösning för Volvo i Köln. Ansvarig för ETL-delen av projektet. Installation och konfiguration i kundens befintliga miljö i Köln.
97 – 98 Stockholms Stad –Flertalet projekt.Utvecklingsprojekt för införande av centralt system för hantering av intern telefoni. Datamodellering, administration och driftfrågor. Oracle 7 på HP-UX.Migrering av flertalet Microsoft Access databaser till en Oracle 7 miljö på HP-UX plattform. Datamodellering och utveckling av migreringskod.Optimering och omorganisation av flertalet Oracle 7 databaser i Windows miljö. Upprättande av backuper och operativa rutiner.
Print Friendly

Kommentera