Medarbetare

Dagens höga förändringstakt och hårda konkurrens ställer höga krav på verksamheter att följa med och snabbt möta krav i förändring. Vi på Ingenjörsbyn hjälper företag att använda modern teknologi, verktyg och metoder för att på ett pragmatiskt sätt hantera behovet av flexibilitet och förändring.  Vi tror på 80-20 regeln, gör det jobb som ger mest affärsnytta först.

Vi vet att detta görs bäst genom att erbjuda högkvalitativ kompetens. Sådan kompetens som man erhåller genom lång erfarenhet, vilket alla konsulter på Ingby har.
Vår erfarenhet är unik därför att den sträcker sig från ren programmering, design, arkitektur och analys till ledning av utvecklingsorganisationer. Vi har arbetat med hela utvecklingsprocessen som innefattar allt från den tidiga kreativa processen av initial design, konstruktion, test till förvaltning och support.

Vi tycker om ordet ”pragmatisk”, det är viktigt att komma igång. Vi gillar till exempel att arbeta med öppen källkod för att hitta verktyg och stödsystem.  Kommersiella alternativ är inte ett problem, målet är att hitta kostnadseffektiv hjälp till sin utvecklingsprocess.

En ofta bortglömd faktor i projekt är stämning och personkemi. Vi på Ingby strävar efter att hitta rätt sammansättning av teamet och skapa förutsättningar för maximal produktivitet.

Klicka på respektive namn för att se CV för våra konsulter
Anders Håål
Christer Barreholm (f.d. Holmér)PDF
Christer Söderberg
Peter MonthanPDF

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Mjukvara genom ingenjörsmässig kreativitet och kompetens

All rights reserved Ingenjörsbyn, Box 531 101 30 Stockholm, Sweden