Tjänster

Ingenjörsbyns medarbetare arbetar inom följande områden:
  • Teknisk rådgivning
  • Projeketledning
  • Verksamhetsanalys
  • Mjukvaruarkitektur, modellering, design och utveckling
  • Ledning av mjukvaruutveckling och införande av processer och verktyg
  • Prestandatestning
  • System- och applikationsintegration
  • Övervakningssystem
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Mjukvara genom ingenjörsmässig kreativitet och kompetens

All rights reserved Ingenjörsbyn, Box 531 101 30 Stockholm, Sweden