CV Anders Håål

 

Anders Håål

Seniorkonsult och partner

Civilingenjör, Elektroteknik

Anders Håål har arbetat i IT-branschen sedan 1987 i ett stort antal olika roller. Till exempel som utvecklare, säljstöd, konsult, konsultchef, CTO, etc. Han har mycket djup teknisk kunskap om operativsystem, nätverk, utveckling av server-programvara och IT-arkitekturer. Anders har också den unika och eftersökta förmågan att både kunna hantera djupt tekniska frågeställningar som mer affärsmässiga ledningsfrågor. Detta gör att Anders ofta är en mycket uppskattad konsult i lednings- och affärsutvecklingsfrågor.

Anställningar

 • 2003 – Ingenjörsbyn AB, Seniorkonsult och grundare
 • 1999 – 2003 Corus Technologies AB, CTO och grundare
 • 1994 – 1999 Håål & Junge AB, Seniorkonsult och grundare
 • 1991 – 1994 Sequent Computer AB, Teknikansvarig
 • 1987 – 1991 Data General AB, Systemutvecklare
 • 1986 – 1987 DIAB Data AB, Systemutvecklare

Utbildning

 • Civilingenjörsexamen i Elektroteknik, KTH, Stockholm, 1987

Certifieringar

 • Certifierad Scrum Master, 2008

Branscherfarenhet

 • Telekom
 • Hosting/Outsourcing
 • Energisektorn
 • Logistik och transport
 • Produkt och mjukvaruutveckling

Kunskapsområden och roller

 • Systemarkitektur och design
 • Prestandatest – metodik och utveckling
 • Ledning av mjukvaruutveckling
 • System- och applikationsövervakning
 • Projektledning
 • Due-diligence

Projektmetodik

 • Scrum

Programmeringsspråk

 • Java
 • C
 • Shell script

Databaser och serverteknologier

 • Oracle och Oracle RAC
 • MySQL
 • Postgresql och Slony
 • J2EE, JMS, JMX
 • Java Play Framwork
 • Tomcat
 • Hibernate

Utvecklingsverktyg

 • Gforge
 • Subversion och CVS
 • Cruise Control
 • Bugzilla

Systemövervakning

 • Nagios
 • OP5/Monitor
 • Socbox
 • bischeck

Operativsystem

 • UNIX (HP-UX, Solaris, Dynix/PTX)
 • Linux – Redhat, Fedora, SUSE, CentOS,
 • Xen, KVM
 • VirtualBox

Open source projekt i egen regi

 

Patent

Method and a device for integrating an arrangement of a number of computerized client systems

United States 6449644, Issued September 10, 2002

System using integrating server for transforming message from one system-specific native format to another system specific format according to description of client computers

United States 6237041, Issued May 22, 2001

Språk

 • Svenska, modersmål
 • Obehindrad engelska i tal och skrift

Projekturval

Tidsperiod Projekt
2012 Arkitektur- och kodrevision av Java baserat handläggarsystem för svensk bank.
2012 Projektledare IT revision för ett av Sveriges större finansbolag. Uppdragets syfte vara att förbereda IT organisationen för revision från den tyska finansinspektionen.
2011-12 Projektledare för uppbyggnad av nytt outsourcing koncept för en av Sveriges största IT infrastruktur leverantörer. Projektet inkluderade all delar från teknisk plattform till tjänsterbjudande.
2010 Utveckling och införande av affärsövervakningssystem för DHLs hela transportprocess. Systemet baseras på bischeck och Nagios.
2010 Arkitekt för utvecklingsprojekt av en bilfinansieringskonfigurator för en av Sveriges största finansbolag.
2009 Teknisk projektledare för införande av nytt transport och speditions system för den svenska verksamheten för ett av Europas största transport företag. Lösningen ställde höga krav på tillgänglighet och integration med ett mycket stort antal interna och externa system. Inom uppdraget som teknisk projektledare ingick ansvar som integration, prestandatester, utveckling av supportmodell, arbetsplatser, nätverksdimensionering, utbildning, arbetsplatser, driftsättning, etc.
2009 Projektledning och utveckling av ”disaster recovery” lösning för DHLs Sveriges Oracle RAC plattform med Oracle DataGuard. Uppdraget inkluderade risk- och ”business case” analys för investeringen.
2008-09 Tekniskprojektledare för utveckling av en helt ny web baserat system för företaget Second-Opinion. Sajtens ide är att erbjuda kunder och privatpersoner möjlighet att kommentera och korrigera nyheter som publicerats i media. Systemet är byggt på Drupal med anpassade utveckling i PHP. Lansering enligt tidplan den 2 mars 2009.
2008 Squace Mobile Plattform – Arkitekt för utvecklingen av den serverbaserade mjukvaran för Squace plattform för enklare navigering och hantering av websidor i mobiltelefoner. Även ansvar för utvecklingsprocessen och support- och stödsystem t.ex. verktygen för att skapa releaser, källkodshantering, intern wiki med mera. Systemet utvecklas bla i Java, Hibernate, J2ME, Postgresql.
2008-09 Trafikkontoret, Stockholms Stad – Genomlysning och planering av införande av den nya databasplattformen Oracle10 RAC. Sedan projektledare för migrationsarbetet att flytta alla Trafikkontorets existerande Oracle databaser och klienter till den nya plattformen. Efter planerings- och förberedelsearbete genomfördes migrationen av 8 databaser och ca 50 applikationer i tre faser under 3 veckor. Uppdraget inkluderade även utveckling av en katastroflösning för Oracle driften mellan två separerade drifthallar.
2007 Prestandatester och analyser– Ett flertal uppdrag som innebar genomlysning av stora system med fokus på prestanda och tillgänglighet. Exempel på uppdrag var billing-system hos en större teleoperatör samt mobila lösningar för stora användargrupper.
2007 Boliden – Genomlysning av införandeprojekt för nytt koncerngemensamt underhållssystem. Avrapportering till projektledning med rekommendationer till förbättringar av projektet samt vald integrationslösning.
2005 – 06 Network Automation AB –Arkitektur, design och utveckling av integrationslösning för produkten Nexa-växeln. Utveckling i bl.a. J2EE, Hibernate och MySQL.
2005 SJ –Genomgång och analys av IT-kostnader samt planering för förnyade system och ny IT-infrastruktur.
2005- 06 Ledning av mjukvaruutvecklingsprojekt –Flera uppdrag för olika företag som projektledare för utveckling av mjukvara. Ledning och praktiskt införande av process för utveckling av mjukvara. Dessutom praktiskt införande av stödsystem som projektstödssystem, ärendehanteringssystem, CM-verktyg etc baserade på öppen källkod.
2004 PTS – Rådgivare i IT-frågor för PTS projekt e24.
2004 Utskrifts- och brev-distribution –Lösningsarkitekt för ett system för optimerad utskriftshantering avsett för massutskick av brev på den Tyska marknaden.
2004-05 Oracle Real Application Cluster– Ett flertal projekt med uppgifterna att designa, installera och konfigurera stora Oracle RAC installationer. Merpartnen av projekten baserades på Red Hat Enterprise Linux, Intel-baserade servrar och EMCs lagringslösningar (SAN).
1998-03 CTO – Ansvarig för Corus utvecklingsorganisation och stödsystem.
1998-02 Utvecklare Corus QuickLink –Utveckling av Corus QuickLink integrationsplattform. Design och praktisk utveckling av bl.a. persistent kö med höga prestanda, event-hantering, distribuerad klassladdare etc.
1999 Riksförsäkringsverket –Kravinsamling, design, utveckling och genomförande av prestandatest av det nya pensionssytemet utveklat i BEA Tuxedo (C++), DB2 och Solaris.
1999 Ericsson Radio– Prestandatest av nytt produktionssystem för samtliga ERAs fabriker. Mycket komplex miljö som inkluderade distribuerad applikationslogik på ett kluster av Alpha/VMS-servrar, Cobol-kod och databasen Oracle/RDB. Projektet bestod av insamling av testkrav, utveckling och exekvering av tester samt koordinering av systemleverantörens resurser och utrustning. Tester utfördes på Compaqs testcenter i Massachusetts, USA.
1998 Riksskatteverket– Prestandatest av det nya skattesystemet. Miljön var BEA Tuxedo (C), Oracle och HP-UX. Arbetet bestod bl.a. av kravinsamling för test, utveckling av testplattformen, implementation av tester och framtagande av rekommendationer för förbättring och vidareutveckling av systemet.
1998 Stockholms Stad– Genomlysning av socialförsäkringssystemets prestanda- och transaktionskapacitet.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Mjukvara genom ingenjörsmässig kreativitet och kompetens

All rights reserved Ingenjörsbyn, Box 531 101 30 Stockholm, Sweden