CV Christer Barreholm (f.d. Holmér)

Christer Barreholm, Civilingenjör, Datateknik

Christer har erfarenhet från hela systemutvecklingsprocessen, hela vägen från krav och arkitektur till leverans och underhåll. Detta är något han har skaffat sig i de olika roller han innehaft som systemutvecklare, systemarkitekt och gruppledare.

Några av hans styrkor är en gedigen hängivenhet att leverera resultat med hög kvalitet, inte bara personligen utan från gruppen som helhet. En annan styrka är förmågan att snabbt förstå komplexa system och behov och översätta det till en solid lösning.

CV (PDF)

Christer Barreholm, MSc Computer Science & Engineering

Christer has experience from the entire system development process all the way from requirements to architecture as well as delivery, hand over and maintenance. This is something he has gained from the various positions he has had as IT consultant, system developer, system architect and team lead.

Some of the key strengths are a genuine commitment to deliver high quality results, not only personally, but also from the team as a whole. Another strong point is the ability to quickly grasp complex technical environments and needs and translate it to a solid solution.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Mjukvara genom ingenjörsmässig kreativitet och kompetens

All rights reserved Ingenjörsbyn, Box 531 101 30 Stockholm, Sweden