Kategoriarkiv: Utveckling

Svenska tecken i filnamn och git

Jag har irriterat mig på att statusen från git ersätter sökvägar med ”escapes”. T.ex. för en fil ”Försäkringar/Hälsa/x.pdf”.

On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 4 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

Changes not staged for commit:
(use "git add/rm ..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- ..." to discard changes in working directory)

deleted: "F\303\266rs\303\244kringar/H\303\244lsa/x.pdf"

Detta löses genom konfigurationen core.quotepath

git config [--global] core.quotepath off

Transformera web.config/app.config beroende på målmiljö

När man utvecklar applikationer är det naturligt att ha olika målmiljöer som utveckling, test och produktion. Att modifiera manuellt i konfigurationsfiler är alltid en dålig idé.

Utvecklar man web-projekt i Visual Studio finns automatiskt stöd:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd465326(VS.100).aspx

Har man en normal applikation med en app.config kan åstadkomma samma sak genom att följande guide:
http://mitasoft.wordpress.com/2011/09/28/multipleappconfig/

NUnit i Visual Studio

Att köra NUnit i Visual Studio sparar mycket tid. Det första man behöver är tillägget NUnitForVS

För att tillägget ska känna igen projektet som ett NUnit-projekt måste man redigera csproj-filen. Gör man det från Visual Studio måste man först göra ”Unload Project”. Därefter kan man redigera XML-en. Man måste där lägga till en GUID för projekttypen enligt följande:

<ProjectTypeGuids>{3AC096D0-A1C2-E12C-1390-A8335801FDAB};{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}</ProjectTypeGuids>

Ladda projektet på nytt. När det väl är klart ska testen dyka upp under ”Test View”. Eventuellt behöver du trycka på ”Refresh”.

Ett tag hade jag problem med att min projekt inte laddades.  I ”Output” visades ”’xyz.dll’ is not NUnit Test”.

Genom att kompilera om källkoden till NUnitForVS kunde jag förstå att något var fel med mina ”settings”.  Det visade sig att filen %APPDATA%\NUnit\NUnitSettings.xml var tom. Genom att radera den och starta om så lyckades laddningen av NUnit-projektet.