Makro i Excel-ark som är skyddat av lösenord

Har man ett Excel-ark som har makron och är skyddat av ett (okänt) lösenord så går det inte att aktivera makron om man inte har ett Anti-virus-program som integreras med Microsofts API (AVG har det inte). Detta för att skydda från att okända makron körs i och med att de är krypterade.

Det går i Excel 2007 att gå runt detta genom att i regedit lägga till ett DWORD ”ExcelBypassEncryptedMacroScan” med värde 1 i:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security

Print Friendly, PDF & Email