Utnyttja ext2, ext3 och ext4 till max

Jag skulle säkerhetskopiera en diskavbild till en extern hårddisk. Jag skapade en partition som var tillräckligt stor för att rymma min diskavbild. Efter att ha kopierat filen fick jag följande resultat av ’df’:

Filesystem     1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sdc3      231824408 228332108         0 100% /media/disk_backup

Notera att den är 100% full, fast Used < 1K-blocks. Tydligen reserveras 5% som default för priviligerade processer i ext2, ext3, ext4. Detta för att t.ex. sysylogd, ska fortsätta fungera även efter en användare fyllt disken, men även för att minska fragmentering. Om man har en ren lagringsdisk är det ganska onödigt med så mycket reserverat. På en 100 GB disk, reserveras då 5 GB som standard.

Detta går att ändra med tune2fs:

$ sudo tune2fs -m 1 /dev/sdc3
tune2fs 1.42 (29-Nov-2011)
Setting reserved blocks percentage to 1% (588800 blocks)
$ df /dev/sdc3
Filesystem     1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sdc3      231824408 228332108   1137100 100% /media/disk_backup

Print Friendly, PDF & Email